V minulosti náležely Bobrovníky mezi staré obce. V dávných dobách patřila obec jako podhradí hradu Landek. První zmínky o obci jsou roku 1377, z věrohodných zachovaných písemných dokladů, jsou uvedeny pod názvem „Boberník“. Jméno obce se odvozuje od bobrů. Tato zvířata se vyskytovala na řece Opavě. Byla zde chována a lovena jako vzácná kožešinová zvířata pánskými lovčími.

Budování požární ochrany

K založení sboru českých dobrovolných hasičů došlo v naší obci v roce 1924. před založením sboru byl v obci k hašení jen sud na vodu, háky a jeden požární žebř. V případě požáru v místní nebo okolní vesnici musel povozník k místu požáru přivážet vodu.

V letech 1924-1925 byla postavena první hasičská zbrojnice. Její velikost a umístění v obci odpovídalo tehdejší potřebě a také možnostem.

Po okupaci naší republiky fašistickým Německem byla zastavena činnost všech členských spolků, včetně sboru českých dobrovolných hasičů. Pod dohledem okresních a místních německých orgánů byl zřízen sbor německých hasičů pod názvem „Freiwillige Feuerwehr“. Veškerý majetek českého sboru musel být předán německému sboru. Do jeho řad byli postaveni někteří občané obce, bývalí hasiči, aby byla udržována připravenost hasičského družstva k zásahům proti požárům.

Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v květnu 1945 vyvinulo několik občanů úsilí o obnovení sboru českých dobrovolných hasičů. Byl převzat inventář německého požárního sboru.

V roce 1949 došlo k rozšíření a nástavbě hasičské  zbrojnice, která dostala při slavnostním předání do užívání dne 3.června 1951nový název „Hasičský domov“. Tato nová budova nesloužila již jenom potřebám hasičského sboru, ale byly v ní také umístěny úřadovny MNV a místní knihovna.

V roce 1950 došlo k reorganizaci. Sbory dobrovolných hasičů byly zrušeny a nové organizace dostaly název „Hasičské jednoty“. Tyto změny neovlivnily dění a činnost dosavadních sborů.

V roce 1956 došlo k další reorganizaci a přejmenování MHJ na organizace svazu požární ochrany.

Roku 1960 byla veškerá činnost zaměřena hlavně na výstavbu nové hasičské zbrojnice,. V roce 1962 byla hasičská zbrojnice dostavěna.

Roku 1974 byl jubilejním rokem ZO SPO, kdy oslavila své 50tileté trvání. 7.července se konala na počest jubilea velká letní slavnost a byla vyhlášena soutěž o Putovní pohár MNV Bobrovníky

Významným mezníkem obce v roce 1975 je její připojení k městu Hlučínu jako městská část Hlučín-Bobrovníky. Toto připojení ovlivnilo kladně i celou činnost ZO SPO.

Na začátku roku 1983 bylo také pod vedením referenta pro mládež a dalších členů ustanoveno družstvo „Mladých požárníků“

Uplynulo 87let záslužné a obětavé práce požární ochrany v naší obci. Jedna generace za druhou  přejímala požárnickou štafetu a úkoly společné obrany proti požárům a přírodním katastrofám, starala se o nový dorost o novou požární techniku a 3krát budovala svou požární zbrojnici. Poslední i jako společenskou budovu obce, dnes městské části Hlučín-Bobrovníky.

Zůstaneme věrni poctivé a ušlechtilé práci nejen v požární ochraně a budeme dále střežit vše krásné v naší vlasti, především životy našich spoluobčanů a jejich majetek

zajímavosti

historie požárního sportu

06.05.2009 19:33
Historie požárního sportu První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany ČR ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého Sovětského svazu, kde tento sport hasiči prováděli již od roku 1937. Ing. Pavel...
>>

disciplíny požárního sportu v průběhu času

29.04.2009 12:44
V roce 1945 byla vypracována pravidla soutěží v požárním sportu. Obsahem těchto soutěží byly disciplíny: výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže běh na 100 m s překážkami umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže požární...
>>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.