disciplíny požárního sportu v průběhu času

29.04.2009 12:44

V roce 1945 byla vypracována pravidla soutěží v požárním sportu. Obsahem těchto soutěží byly disciplíny:

 • výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže
 • běh na 100 m s překážkami
 • umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže
 • požární štafeta 6 x 100 m
 • požární útok
 • dvojboj ( výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže a běh na 100 m s překážkami )

Pro zajímavost, disciplína štafeta 6 x 100 m. se skládala: 

 • 1.úsek – běh 100 m z toho 25 m v ochranném oděvu
 • 2.úsek – překonání domečku skládacím žebříkem
 • 3.úsek – překonání bariery 2 x 2 m
 • 4.úsek – hadice, rozdělovač, tzv. past na myši – plížení na vzdálenost 10 m pod laťkami ve výšce 50 cm od země
 • 5.úsek – hašení hasicím přístrojem, překonání kladiny
 • 6.úsek – překonání velké bariery o výšce 3,5 m pomocí nastavovacího žebříku

Další zajímavostí byly disciplíny:

 • Umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže - dvojice závodníku vyběhla ze vzdálenosti 32,25 m od věže. V první fázi vyjmula vysunovací žebřík umístěný na požárním vozidle a běžela s ním do prostoru věže. Jeden ze závodníků ustavil žebřík a zároveň provedl vysunutí, druhý závodník provedl výběh po žebříkové sadě do 3.podlaží cvičné věže.
 • Běh na 100 m s překážkami – o proti současnému běhu na 100 m s překážkami byl doplněn o přenášení figuríny o váze 60 kg.

V období let 1945-63 byly prováděny různé úpravy v provádění jednotlivých disciplín.

Změnilo se rozmístění výzbroje, byly vyřazeny některé elementy v požární štafetě a v běhu 100 m s překážkami. V roce 1948 bylo v disciplíně běh 100 m s překážkami zrušeno přenášení figuríny o váze 60 kg a změněny vzdálenosti mezi překážkami. V požární štafetě 6 x 100 m byl zrušen 1.úsek – běh na 100 m, z toho 25 v ochranném oděvu.
 
V roce 1954 se mění disciplíny v běhu 100 m s překážkami a v požární štafetě 5 x 100 m.. Bylo zrušeno překonání velké bariery o výšce 3,5 m (zmenšila se možnost úrazů) a tzv. pasti na myši. Zrušení těchto překážek umožnilo předvádět složité technické úkony při vysoké rychlosti a požární sport se stal divácky zajímavější.

V roce 1963 tvořily program soutěže následující disciplíny:

 • výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku
 • běh na 100 m s překážkami
 • umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže
 • požární štafeta 4 x 100 m s hašením hořlavé kapaliny
 • dvojboj
 • požární útok

V roce 1966 přijala Federace požárního sportu SSSR rozhodnutí o rozmístění překážek a nářadí, které platí až do současnosti.
V září roku 1966 reprezentační družstvo SSSR předvedlo ukázkové vystoupení na 3.mezinárodní soutěži států sdružených v CTIF (Comité Technique International de prevntion et d´ extinction du Feu-Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů ), které proběhlo v Jugoslávii. Federace požárního sportu SSSR navrhla CTIF zahrnutí požárního sportu do programu mezinárodních soutěží. CTIF tento návrh přijala a požární sport byl zahrnut do programu mezinárodních soutěží CTIF.

V roce 1968 proběhly v Leningradě (SSSR) první mezinárodní závody. Do programu soutěže byly zahrnuty disciplíny, které jsou součástí požárního sportu dodnes:
  - výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku
  - běh na 100 m s překážkami
  - požární štafeta 4 x 100 m
  - požární útok
  - dvojboj (součet výsledného času ve výstupu na věž a v běhu na 100m překážek)

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.